The Vengeance of the Heiress By Writeravenue | Libri

The Vengeance of the Heiress

WriteravenueCompleted
  • 37Chapter
  • 126.2KPopularity
  • 16+Age
10
Read on mobile device
Writeravenue
  • 3Works
  • 214.2KWords
  • 35Collections
  • 251.1KPopularity
Work Details Contents (37)
betrayalkillermafia/gangsterpossessiverevenge

Ako si Mavis Ariestiel Servillon. Ang nag-iisang anak ng multi-billionaire na mag-asawang Maverick Servillon at Ariena Servillon ay nangangako na babalikan ko ang lahat ng taong sumira at bumawi ng buhay ng mga pinakamamahal kong magulang. Sinusumpa ko sa gabing madilim, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan at sa ibabaw ng malamig na bangkay ng mga magulang ko na papatayin ko silang lahat. Hindi ako titigil hangga't hindi sila nauubos. Sisiguraduhin ko na mas masahol pa sa ginawa nila sa mga magulang ko ang gagawin ko sa kanila. Pinapangako kong ako mismo ang maghahatid sa kanila sa sarili nilang libingan! I will send them to hell! Yon ang pangakong hinding-hindi ko tatalikuran. My vengeance will be remember by everyone. The vengeance that full of agony and hatred. The Vengeance of the Servillion's Heiress.

Comment Review