Love Me Back Adam and Lota By DARKSHIN0415 | Libri

Love Me Back Adam and Lota

DARKSHIN0415Completed
  • 30Chapter
  • 50.8KPopularity
  • 18+Age
10
Read on mobile device
D
DARKSHIN0415
  • 6Works
  • 155.6KWords
  • 234Collections
  • 277.9KPopularity
Work Details Contents (30)
revengeBXGCEO

Carlota Guzman Isang masungit at palabang babae, lahat ng gustohin n’ya ay binibigay ng kanyang mga magulang. Walang nagkagustong kaibiganin s’ya dahil sa kanyang ugaling ubod ng sunggit. lumaki siyang walang kaibigan at palaging nag-iisa. Adam Sohn is her long time crush and she did everything to get his attention but he always ignore her.

Comment Review