The Four Bad Boys and the Cool Girl By Gel_mae | Libri

The Four Bad Boys and the Cool Girl

Gel_maeCompleted
  • 161Chapter
  • 386.5KPopularity
  • AllAge
10
Read on mobile device
Gel_mae
  • 2Works
  • 516.4KWords
  • 66Collections
  • 543.2KPopularity
Work Details Contents (161)
studentBXGschool/campus

Lumaki sa hirap ng training si Luna. Galit sa kanya ang kanyang lolo na si Chairman Del Alfonso dahil siya daw ang naging sanhi ng pagkamatay ng pinakamamahal niya. Itinuon ni Luna ang atensyon at buong buhay sa pakikipaglaban upang makamit ang tronong pinakahihintay. At nang maabot niya ito dumating na naman ang lalaking magpapaibig at magbibigay ng sakit sa kanyang puso. Kaya niya pa kaya itong patawarin kahit na ba sinaktan siya nito ng dahil sa ‘deal’ pero may sapat naman itong dahilan.

Comment Review